Bij alle voorkomende problemen en reparatie's en aanschaf van nieuwe pc / laptop / tablet    met garantie kunt u terecht bij Willem vd Sluijs         mob: 0650602655
website ontwerp : W.v.d.Sluijs
Wij hebben onze ontmoetingsdag op zaterdag 19 oktober in het Wierenbos.
Er is als vanouds een koffietafel en na de lunch een mooi middag programma.....