De Secretaris: Tonny de Meijer-Goorden.

Grote Heistraat 3D 4884 JA Wernhout.
Email: seckbowernhout@kpnmail.nl
tel:0765973254

Samenstelling van het bestuur K.B.O.Wernhout.

                    
De voorzitter: Charel van Opstal.                                          
                                                                                 
Organiseren reizen                                                                                                                                                                                     
Ostaayensebaan 4  4881 JD Zundert.                                  
Email: c.vanopstal@home.nl
tel: 0765985462

De Penningmeester: Marie de Bruijn van Aert. 
                           
ledenadministratie LeaWep                                                  
Mereltjesstraat 12 4884 MK Wernhout .                                 
Email: kbowernhout@gmail.com                              
Tel: 0765976750
                                         Bestuurslid: Frankie Korsmit-v d Ende.                               
mede organiseren reizen                                                        
Wernhoutseweg 131 4884 AT Wernhout.                           
Email: frankie@korsmit.com                                             
Tel:0646347889                                                               
Bestuurslid: Bart Elst.

Organiseren wandelen
Maalbergenstraat13 4884 MT Wernhout.
Email: elst.vriends@planet.nl
tel: 0765972921

onderhoud en ontwerp website

willem van der Sluijs
Email:willem@wvdsluys.nl
Tel: 0650602655
Bestuurslid:  Frans Daems. 

Hooftverdeler van het blad Ons
Oude Heistraat 15 4884 LE Wernhout
Email: fam.daems@home.nl
Tel: 0765985593

                          


website ontwerp : W.v.d.Sluijs