Samenstelling van het bestuur K.B.O.Wernhout.

                    
De voorzitter: Charel van Opstal.                                          
Hooftverdeler van het blad Ons                                                                               
Organiseren reizen                                                                                                                                                                                     
Ostaayensebaan 4  4881 JD Zundert.                                  
Email: c.vanopstal@home.nl
tel: 0765985462

De Penningmeester: Marie de Bruijn van Aert. 
                           
ledenadministratie LeaWep                                                  
Mereltjesstraat 12 4884 MK Wernhout .                                 
Email: kbowernhout@gmail.com                              
Tel: 0765976750
                                                            
Bestuurslid:
onderhoud en ontwerp website

willem van der Sluijs
Email:willem@wvdsluys.nl
Tel: 0650602655
                          


Secretaresse:  Adje Schrauwen.

St Janshof 27  4884 BL
Email: seckbowernhout@kpnmail.nl 
Telf:0765972100